Najaarsgras: check ’t en bemest indien nodig bij

8 september 2022 - Veehouderij

Opnieuw hadden we een erg warme en droge zomer. De grasgroei heeft op veel plaatsen stil gestaan. Nu het weer gaat regenen, komt het bodemleven op sommige plekken weer opgang, op andere plekken niet. En dat heeft gevolgen voor de nutriënten die het gras kan opnemen.

De komende weken is het zaak om het eiwitgehalte in het gras voor de najaarskuil te optimaliseren. Zeker na zo’n extreme zomer als we dit jaar hebben gehad. Geef waar mogelijk extra kunstmest en maai het oude gras weg. Zo krijgt het verse gras de ruimte om voldoende stikstof om te zetten in goed en voldoende eiwit. Bepaal het beste bemestings- en maaimoment met VersgrasCheck.

Stikstof en zwavel

Voor een goede hoeveelheid kwalitatief ruwvoer is onder andere het zwavel en stikstof gehalte van het gras van belang. Stikstof zorgt voor de hoeveelheid ruw eiwit en zwavel draagt bij aan voldoende kwaliteit in de vorm van DVE (Darm Verteerbaar Eiwit). DVE beïnvloedt direct de melkproductie door de koe. Het is daarom van essentieel belang voldoende DVE in het rantsoen te krijgen.

Om te zorgen dat de najaarskuil een goede eiwitopbrengst levert, is het verstandig om de ruimte die nog over is voor bemesting met stikstofkunstmest, in te zetten. Tot 15 september mag kunstmest nog ingezet worden.

VersgrasCheck

Door de wisselende mineralisatie kan de VersgrasCheck gebruikt worden voor een controle van de huidige toestand van het gras. Al naar gelang het stadium waarin het gras zich bevindt, kan deze check gebruikt worden om de bemesting of het maaimoment te bepalen.

VersgrasCheck vermeldt de N/S-verhouding (zwavel/stikstof).  Op basis van deze verhouding kan besloten worden of een stikstofgift nuttig is.

Bekijk voorbeeldverslag > 

Bestel