Zwavelgehalte vers gras extreem laag

2 juni 2020 - Veehouderij

De zwavelgehaltes in vers gras blijken dit voorjaar extreem laag uit te vallen. Ten opzichte van 2018 en 2019 blijven de gehaltes in de periode van week 14 tot 20 ver achter. Dat blijkt uit recente cijfers van Eurofins Agro.

Dit jaar komt er relatief weinig zwavel ter beschikking voor het gras (Figuur 1). Onder normale omstandigheden vindt er in het voorjaar al weinig mineralisatie plaats van zwavel. Door de droogte is dit echter dit jaar extreem laag. Het neerslagtekort is nu al hoger dan in 2018, zoals ook blijkt uit de droogtemonitor van het KNMI. 

Figuur 1. Zwavelgehaltes in vers gras. Bron: Eurofins Agro, juni 2020 

De lage gehaltes zwavel in het gras hebben gevolgen voor de gehaltes darmverteerbaar eiwit (DVE) en ruw eiwit (RE). Zwavel is een belangrijke bouwstof van eiwit en aminozuren. Met name voor de opbouw van  kwalitatief hoogwaardige eiwit (DVE) in gras is dit nutriënt onmisbaar. Een lagere hoeveelheid zwavel in het gras, in de combinatie met de droogte van dit moment, vertaalt zich dan ook direct in een lager ruw eiwit gehalte (Figuur 2). Tegen de achtergrond van actuele stikstof- en eiwitdiscussies is dat een tegenvaller. De DVE-gehaltes vallen op dit moment relatief gunstig uit (Figuur 3).

Zonder water breekt het bodemleven minder organische stof af en komt er dus ook minder zwavel vrij. Als ook de aanvoer vanuit (kunst)mest achterwege bleef, is een zwaveltekort in het voorjaar snel een feit. Zelfs al was de aanvoer vanuit kunstmest op een normaal niveau, dan mis je nog steeds het stukje mineralisatie in de bodem en heeft de bodem meer moeite gehad ook iets met die kunstmest te doen.  De zwavelvoorziening per individuele voorjaarkuil is te beoordelen aan de hand van de S-index op het voederwaardeverslag.
 

Figuur 2. Ruw eiwit (RE) in vers gras. Bron: Eurofins Agro, juni 2020
 

Figuur 3. Darmverteerbaar eiwit (DVE) in vers gras. Bron: Eurofins Agro, juni 2020 

Aandacht voor de bemesting

Een zwavelbemesting voor de tweede snede vraagt extra aandacht van de veehouder. In de droge delen van Nederland staat de grasgroei momenteel vrijwel stil.  Door de hoge temperatuur is de bodem wel voldoende opgewarmd. Zodra er regen valt, ’explodeert’ het bodemleven, waarbij door mineralisatie zowel stikstof (N) als zwavel beschikbaar komt. Het is dan belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden.

Houd via de VersgrasCheck het zwavelgehalte in het gras in de gaten; via de BodemCheck kan de actuele zwavelhoeveelheid die beschikbaar is voor opname door gras onderzocht worden.

Bestel

VersgrasCheck