Chloride (Cl) - veehouderij

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van chloride in de veehouderij en paard, en chloride in de bodem en gewassen.

Chloride in veehouderij

Chloride (Cl) speelt samen met natrium (Na) en kalium (K) een essentiële rol bij de osmotische druk van lichaamscellen en daarmee de vochthuishouding van het lichaam. Samen bepalen deze mineralen het kation-anion-verschil (KAV; ook wel zuur-base-evenwicht) van het rantsoen en van het lichaam.

  Behoefte aan Chloride (CVB, 2016)
Categorie g/kgds g/dier/dag
Jongvee vanaf 4 maanden 0,6 2,2
Jongvee vanaf 9 maanden 0,6 3,3
Jongvee vanaf 16 maanden 0,6 4,6
Droog 8-3 wkn tot afkalven 0,7 7,7
Droog 3-0 wkn tot afkalven 0,8 8,5
Melkgevend (20 kg) 2,0 37
Melkgevend (40 kg) 2,8 66

Chloride is van belang voor het verlagen van de pH van de lebmaag in de vorm van HCl. Verder is het van belang bij de productie van enzymen (voor bijvoorbeeld de vertering van zetmeel) en voor de ademhaling. Chloor-ionen worden in de longen uitgewisseld tegen uitgeademd CO2.

Chloridetekort

Een chloridetekort komt in de praktijk zelden voor. Bij een gebrek is de elektrolytenbalans in het lichaam verstoord waarbij een vertraagde ademhaling, lusteloosheid en constipatie kunnen optreden. Aspecifieke symptomen zijn een verminderde voer- en wateropname en daarmee een verlaagde conditie en productie.

Chlorideovermaat

Ook een chlorideovermaat komt in de praktijk zelden voor; dieren kunnen een overschot gemakkelijk uitscheiden via mest en urine. Het CVB (2005) geeft dan ook geen toxische grens aan voor chloride. Normaal gesproken wordt het chloridegehalte in een rantsoen gereguleerd via de toevoeging van natriumchloride (zout). Wanneer het chloride in de vorm van calciumchloride wordt aangeboden, is de tolerantie veel lager.

Door het uitvoeren van RantsoenCheck weet je welke gehaltes jouw gemengd rantsoen bevatten en kun je zo nodig direct bijsturen.

RantsoenCheck