Broeigevoeligheid

Met broei wordt een microbieel afbraakproces bedoeld. In de kuil zijn diverse anaerobe microben (vooral gisten) aanwezig die geactiveerd worden door de aanwezigheid van zuurstof. Dat is het geval bij het openen van een kuil. Er is sprake van broei wanneer het verschil in temperatuur van de kuil en de buitentemperatuur meer dan 10°C graden is. De gevoeligheid voor het ontstaan van broei heeft te maken met meerdere factoren zoals bijvoorbeeld het zuurgehalte (pH), het zurenpatroon en het droge stofgehalte. Broei heeft invloed op de conservering en smakelijkheid van de kuil.

Broei kan per dag gemiddeld 3,5 procent droge stof en 15 VEM aan energie per kilo droge stof kosten in de kuil. Omdat kuilvoer in een open kuil toch altijd twee tot drie dagen blootgesteld is aan broei, komt het verlies aan voederwaarde al snel op tien procent. Vermindering van voeropname of in het ergste geval het overstuur gaan van een volledige kuil door schimmelvorming, zijn daarin niet meegerekend.

Broeigevoeligheid

De broeigevoeligheid laat zien hoe gevoelig de kuil voor broei is wanneer deze geopend wordt. Bij een broeigevoeligheid tot 20 punten is de kuil niet gevoeligheid en boven de 50 punten zeer gevoelig. Broeigevoeligheidsindex wordt bepaald bij het voederwaarde-onderzoek. 

Inzicht in gedrag van een kuil op moment van voeren om toekomstige kuilverliezen te beperken:

  • Bij meerdere kuilen: indien mogelijk de meest broeigevoelige kuil in de winter voeren en minder broeigevoelige kuil in de zomer
  • Voersnelheid verhogen/verlagen door verhoogde/verlaagde hoeveelheid van andere producten in het rantsoen of de hoogte van de kuil verlagen door deze te verlengen
  • Propionzuur gebruiken om snijvlak tijdens uitkuilen mee in te spuiten (om broei tegen te gaan)
  • Extra afdekmiddelen (zand/zakken grind etc.) inzetten om druk op de kuil en boven snijvlak te houden

Richting volgende oogst:

  • Bij volgende oogst fijner te laten hakselen
  • Bij volgende inkuilmoment meer aanrijcapaciteit te regelen (zelf of via loonwerker)
  • Bij volgende oogst broeiremmer en/of conserveringsmiddel toevoegen tijdens of na hakselen

Voederwaarde

In onderstaande video worden broeigevoeligheid en het belang van kuilanalyse uitgelegd.