Seleen/Selenium (Se) - veehouderij

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van seleen in de veehouderij en paard, en seleen in de bodem en gewassen.

Seleen in veehouderij

Seleen of selenium (Se) is een spoorelement; wat betekent dat het een essentieel element is dat slechts in zeer kleine hoeveelheden nodig is in het lichaam van dieren. Seleen is van belang bij de aanmaak van diverse enzymen waaronder een enzym dat peroxiden en vrije radicalen onschadelijk maakt die celmembranen kunnen beschadigen. Ook is seleen van belang in de jodium stofwisseling.

Categorie  per dag per dier per kg/DS
jongvee 4 maanden 0,40 mg 0,10 mg
jongvee 9 maanden 0,62 mg 0,11 mg
jongvee 16 maanden 0,87 mg  0,12 mg
droogstaand 8-3 wkn voor afkalven 1,44 mg 0,13 mg
droogstaand 3-0 wkn voor afkalven 1,44 mg 0,13 mg
melkgevend  20kg per dag 2,72 mg 0,15 mg
melkgevend 40kg per dag 4,22 mg 0,18 mg
Behoeftenormen seleen melkvee Bron: CVB Tabellenboek Veevoeding 2016

Seleentekort 

Tekorten aan seleen zullen zich uiten in spieraandoeningen, een verminderde weerstand en een verstoorde hormoonhuishouding. In de koe zal zich dat uiten in stijfheid van de spieren, spiertrillingen, sneller vatbaar zijn voor infecties en verminderde vruchtbaarheid en doodgeboortes.

Seleenovermaat

Een overmaat aan seleen geeft veelal dezelfde symptomen waarbij de fysieke aandoeningen zich vooral uiten in ademhalingsproblemen, blindheid en hartfalen.

De aanwezigheid van seleen wordt negatief beïnvloed door andere nutriënten zoals zwavel en ijzer. Deze hebben een verdringend effect op seleen. Door analyses uit te laten voeren kun je altijd goed inspelen op mogelijke nadelige interacties in de bodem of het rantsoen.

RantsoenCheck