Koper (Cu) - veehouderij

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van koper in de veehouderij en paard, en koper in de bodem en gewassen.

Koper in veehouderij

Koper (Cu) is een spoorelement; wat betekent dat het een essentieel element is, dat slechts in zeer kleine hoeveelheden nodig is in het lichaam. Koper is van belang voor de aanmaak van rode bloedcellen, pigment, haren, bindweefsel en het stofwisselingsproces (activatie van enzymen). Koper wordt opgeslagen in de lever, zodat er een bepaalde voorraad ontstaat. Zogende kalveren en lammeren zijn afhankelijk van deze voorraad, aangezien melk een laag kopergehalte bevat.

  Behoefte aan Koper (CVB, 2016)
Categorie mg/kgds mg/dier/dag
Jongvee vanaf 4 maanden 14,5 56
Jongvee vanaf 9 maanden 16,4 92
Jongvee vanaf 16 maanden 18,1 132
Droog 8-3 wkn tot afkalven 24,1 277
Droog 3-0 wkn tot afkalven 25,2 277
Melkgevend (20 kg) 12,2 227
Melkgevend (40 kg) 11,1 260

 

Kopergebrek bij dieren

Een kopergebrek leidt tot bloedarmoede en geeft een dof, ruig haarkleed, verkleuring van het haar rond de ogen (‘koperbril’), verdikte kogels, diarree en een verlaagde melkproductie. Jongvee aan het einde van de weideperiode heeft een relatief grote kans op een kopertekort en kan daardoor achterblijven in de ontwikkeling.

Ondanks een goede kopertoestand kan er toch een gebrek ontstaan, als gevolg van een slechte benutting van het koper in het voer. Eiwitten en ijzer kunnen de koperabsorptie remmen. Daarnaast kunnen zwavel en molybdeen samen met koper niet-afbreekbare complexen vormen in de pens.
 

Koperovermaat bij dieren

Een koperovermaat geeft al snel vergiftiging bij schapen en in nog hogere hoeveelheden ook bij melkvee. De gevolgen zijn leverbeschadiging, afbraak van rode bloedcellen, bloedarmoede, necrose, geelzucht en in ernstige gevallen de dood. Het CVB (2005) geeft een toxische grens aan voor koper bij rundvee van 40 mg/kgds (bij chronisch hoge gehalten). Het wettelijk maximum ligt op 35 mg/kg volledig rantsoen (88% ds) voor rundvee en op 15 mg/kg voor schapen.

Door het uitvoeren van RantsoenCheck van Eurofins Agro weet je welke gehaltes jouw gemengd rantsoen bevatten en kun je zo nodig bijsturen.

RantsoenCheck