Voorjaarskuilen 2020: weinig ruw eiwit, wel goede DVE

1 juli 2020 - Veehouderij

De voorjaarskuilen van dit jaar laten een erg hoog suikergehalte zien met een wat lager ruw eiwit (RE) gehalte. Deze combinatie zorgt voor snelle kuilen. Penskarakter van Eurofins Agro geeft inzicht hoe om te gaan met deze uitslag.  Dat blijkt uit de eerste 1000 voorjaarskuilen die zijn geanalyseerd door Eurofins Agro.

Het voorjaar van 2020 was erg droog en zacht. Gemiddeld is er in april 11mm en in mei 15mm neerslag gevallen (normaal 42mm en 61mm, bron: KNMI). De eerste kuilen zijn vroeg gemaakt, in de weken 15 en 16.

Bob Fabri, junior productmanager Veehouderij, geeft aan dat de cijfers van dit jaar duiden op overwegend snelle voorjaarskuilen. “Dit jaar valt op dat veel kuilen een erg hoog suikergehalte hebben van 149 gr/kg DS. Gemiddeld zit het ruw eiwit gehalte juist aan de lagere kant voor een voorjaarskuil, met 170 gr/kg DS. De DVE is 68 en de VCOS is gemiddeld 80,8%. Deze combinatie zorgt voor hoge VEM waardes van rond de 970. Met deze waarden kunnen we zeggen dat veel voorjaarskuilen van dit jaar in de snelle categorie vallen. De kuilen van eind april/begin mei hebben wel een hoger ruw eiwitgehalte van rond de 180gr/kg DS. Door de weersomstandigheden leverde eerder maaien dus meer eiwit op”. Het RE gehalte neemt in de periode tot week 23 langzaam af tot 142 gr/kg DS (zie figuur 1).   

grafiek ruw eiwit en suiker voorjaarskuilen 2020

Figuur 1 gehalte suiker en RE in voorjaarskuil 2020

Snelle kuil

Een snelle kuil is een kuil die een hoge verteringssnelheid kent in de koe. De celwanden van het gras worden snel afgebroken. Dit zorgt voor een daling van de pH in de pens, met het risico op pensverzuring. Onder andere dunne mest en teruglopende opname van voer zijn het resultaat. Hoe langer dit speelt des te meer gevolgen het heeft op zowel koe als bedrijfsresultaten.    

Penskarakter geeft inzicht in vertering en eiwitvoorziening

Analyse van het kuilgras is dit jaar extra belangrijk vanwege de eiwitvoorziening van het melkvee, met name richting het najaar. Door alle partijen afzonderlijk te bemonsteren, ontstaat een  nauwkeurig bedrijfsoverzicht waarmee een eiwitplan kan worden gemaakt.
Het onderdeel Penskarakter op de kuilanalyses van Eurofins Agro laat in één overzicht zien hoe kuilen ten opzichte van elkaar scoren qua verteringssnelheid en eiwitvoorziening in de pens. Dankzij dit overzicht kan eenvoudig een voerplan worden gemaakt voor het komende stalseizoen, om een goede eiwitvoorziening van het melkvee te garanderen.