Zomerkuilen 2022: hoog VEM en suikergehalte

12 september 2022 - Veehouderij

De uitslagen van de zomerkuilen laten zien dat de positieve trend die in de voorjaarskuilen van dit jaar werd waargenomen, zich doorzet. De VEM ligt met een gemiddelde van 908 ruim boven het langjarig gemiddelde van 887, mede dankzij de hogere verteerbaarheid van het gewas. Ook het hoge suikergehalte van 113 g/kg, tegen het langjarig gemiddelde van 86 g/kg, is in lijn met de voorjaarskuilen van dit jaar. In deze beoordeling zijn kuilen van de periode 15 juni t/m 31 juli 2022 meegenomen.

Het ruw eiwitgehalte is daarentegen met 145 g/kg wat lager dan het langjarig gemiddelde van 155 g/kg. Door de hogere VEM-waarde en ook de hoge suikergehaltes, valt het DVE-gehalte met 64 g/kg juist iets hoger uit dan het langjarig gemiddelde van 62 g/kg.

Ook de OEB is met 28 g/kg ruim lager dan het langjarig gemiddelde van 40 g/kg. Door de extra energie die in de pens beschikbaar komt, wordt er meer onbestendig eiwit omgezet in microbieel eiwit. En dat resulteert in meer DVE. Zeker op rantsoenen met een hoog aandeel graskuil zal dit een positief effect hebben op de stikstof benutting.

Vergelijkbaar met de voorjaarskuilen van dit jaar, ligt het aandeel celwanden wat lager dan het langjarig gemiddelde en de verteerbaarheid van de celwanden juist wat hoger. De kuilen zijn over het algemeen goed geconserveerd met een gemiddelde droge stofgehalte van 49,7% en een pH van 4,9. Ook het relatief lage NH3 gehalte van 6,9% bevestigt dat de conservering over het algemeen goed verlopen is.

Al met al is de gemiddelde voederwaarde van de zomerkuilen van dit jaar erg goed, zeker in vergelijking met het afgelopen jaar, toen de opbrengst erg hoog was, maar de kwaliteit van de kuilen vaak wat lager uitviel.   

Tabel: Voederwaarde zomerkuilen 2022. Bron: Eurofins Agro september 2022

 

2022

Langjarig
gemiddele

Droge stof (g/kg)

497

489

pH

DVE (g/kg ds)

4,9

64

5,0

62

OEB (g/kg ds)

Suiker (g/kg ds)

28

113

40

86

VEM

908

887

VCOS (%)

Ruw eiwit (g/kg ds)

77,2

145

75,7

155

NH3 (% van Ruw eiwit)

NDF (g/kg ds)

ADF (g/kg ds)

6,9

478

269

7.7

497

278

NDF verteerbaarheid (%)

70,6

69,1


Benieuwd naar de voederwaarde van uw kuil? Laat de kuil dan onderzoeken!

Bestel