Extreme regen leidt tot hogere stikstofadviezen

Extreme regen leidt tot hogere stikstofadviezen

18 juni 2024 - Akkerbouw

De afgelopen maanden viel er extreem veel neerslag. Eurofins meet de laatste weken zeer lage voorraden van minerale stikstof, zowel op dekzand als op zeekleigronden. Wat te doen?

Veel telers krijgen op dit moment op hun BodemCheck, Stikstofonderzoek of BijmestMonitor een hoog stikstofadvies. Terwijl men al in het voorjaar flink heeft bemest. Eurofins krijgt over dit hoge advies veel opmerkingen. Deze opmerkingen variëren van:

Hoog stikstofadvies

In het bemestingsadvies op de verslagen van BijmestMonitor en BodemCheck is de hoogte van N-mineraal in de bodem de basis voor de hoogte van het stikstofadvies. De metingen laten zien dat er geen stikstof in de bodem zit. Door de vele regen is de stikstof naar diepere lagen gegaan en een deel ervan is vervluchtigd. Uit de diepere lagen kan een deel van de stikstof nog opgenomen worden, maar het deel dat is vervluchtigd ben je kwijt.

Door de extreem lage hoeveelheid N-mineraal in de bodem is het advies hoog. Soms is dit advies zelfs zo hoog dat het bijmestadvies hoger kan uitvallen dan de totale gift voor een heel seizoen.

Wat te doen?

Extra stikstof of kalium bemesten kan, maar mogelijk komt er later in het seizoen nog een deel vrij. De mineralisatie van stikstof uit de organische stof in de bodem of uit de mest kan immers nog komen. Het is de vraag hoeveel van deze vrijgekomen nutriënten dan worden opgenomen door het gewas. Blijft er regen vallen, dan is het risico groot dat er een tekort aan nutriënten ontstaat om op te kunnen nemen. Dit zien we nu nog niet.

De gewasmetingen laten nu een stikstofgehalte zien dat op peil is, maar de kans is wel aanwezig dat de opname later in het seizoen achter blijft. Wel meet Eurofins de laatste weken zeer lage voorraden van stikstof, zowel op dekzand- als op zeekleigronden (zie figuur 1).

Figuur 1. N-voorraad op dekzand en zeiklei. Bron: Eurofins 2024

Een extra meting van de bodem en gewas (of alleen de bodem) geeft na een eerste meting zicht op wat er met de stikstof gebeurt tijdens de teelt. Was deze laag, maar is deze bij een tweede meting hoger, dan hoeft er niks bij. Echter, als de bodem laag blijft in nutriëntengehaltes dan is het echt nodig om wat bij te bemesten.

Twee keer zoveel regen

Er valt dit jaar ontzettend veel neerslag en er lijkt geen einde aan te komen. Zo is in mei 2023 de maximale hoeveelheid 150 mm, terwijl in mei 2024 het maximum op 280 mm staat (zie figuur 2. Let wel op, de schalen zijn in deze figuur per grafiek anders).

Door de grote hoeveelheid neerslag zijn de bodems verzadigd met water. Veel water zorgt voor lage gehaltes aan nutriënten in de bodem. De waarden zijn soms zo laag dat Eurofins de gehaltes niet meer kan meten!   

Figuur 2. Neerslag in mei in 2023 en 2024. Bron: KNMI 2024

Ons advies

Houdt de nutriëntenvoorraden in de bodem goed in de gaten. Voordat je gaat bijbemesten, bepaal met een meting of en hoeveel je moet bijbemesten. Zo zorg je dat het gewas niet te weinig maar ook niet teveel nutriënten tot zijn beschikking heeft.

Bestel