Kamerbrief fosfaat: extra tijd voor aanpassing bemestingsstrategie

11 januari 2021 - Nieuwsberichten

Het ministerie van LNV meldt dat telers extra tijd krijgen na de invoering van de nieuwe fosfaatgebruiksnormen per 1 januari om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Dit staat in de Kamerbrief van eind december 2020. LNV probeert hiermee tegemoet te komen aan de zorgen vanuit de sector omtrent het invoeren van de gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand.

Over de nieuwe fosfaatgebruiksnormen voor 2021 was de laatste weken veel te doen. Door de invoering van de gecombineerde fosfaatindicator kunnen met name akkerbouwers op zeeklei erop achteruitgaan qua fosfaatgebruiksruimte. Mede door de inventarisatie van Eurofins Agro en het lobbyen van belangenbehartigers zijn er Kamervragen gesteld. De minister heeft 24 december 2020 schriftelijk gereageerd met een Kamerbrief.

Kamerbrief

In de Kamerbrief schrijft de minister dat de signalen uit de praktijk aanleiding gaven om nieuw advies te vragen aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Het CDM is een onafhankelijke wetenschappelijke commissie die het miniserie van LNV adviseert over onder andere de invulling van de fosfaatgebruiksnormen. Het recente advies van het CDM heeft niet geleid tot het aanpassen van de fosfaatklassenindeling. Wel wil de minister ruimte bieden aan telers om zich langer voor te bereiden op de nieuwe situatie. Hiervoor worden twee punten genoemd:

Geleidelijke overgang

Deze twee regelingen zijn bedoeld om te zorgen voor een meer geleidelijke overgang naar de nieuwe fosfaatgebruiksnormen. Met de rekentool van Eurofins Agro kunnen de oude en nieuwe P-gebruiksnormen en het verschil in plaatsingsruimte per perceel worden berekend.

Nota Bene

Zodra er meer bekend is, wordt dat gemeld op deze website.