Inventarisatie gevolgen fosfaatwet voor P-gebruiksruimte

15 oktober 2020 - Akkerbouw - Veehouderij

In de nieuwe fosfaatwet wordt uitgegaan van twee indicatoren, de P-Al en de P-CaCl2. Dit kan gevolgen hebben voor de fosfaatgebruiksruimte. Eurofins Agro heeft een inventarisatie van de verschillen tussen de fosfaatgebruiksruimte in de oude en in de nieuwe situatie gemaakt voor grasland, maisland en bouwland.

Veel gestelde vragen over de nieuwe fosfaatwet plus de antwoorden

Het merendeel van de agrarische bedrijven gaat erop vooruit wat betreft de fosfaatgebruiksruimte. Er zijn echter verschillen tussen grasland, maisland en akkerbouw, zie figuur.

Klik op de kaartjes voor een vergroting.


Toelichting: Deze kaartjes geven een indicatie van de regio’s waarin verschuivingen in de fosfaatgebruiksruimte gaan plaatsvinden. De kaartjes zijn gebaseerd op postcodegebieden, met een minimum van twintig monsters per gebied. Het verschil in gebruiksruimte is gebaseerd op de gemiddelde fosfaattoestand van de percelen binnen dit gebied over een periode van vier jaar.

Verschillen per regio

Met name in het zuidwesten van Nederland kan de gebruiksruimte voor akkerbouwers lager uitvallen in de nieuwe situatie, terwijl noordoost Nederland er gemiddeld op vooruit gaat. Voor grasland zijn de verschillen over het algemeen kleiner en bevinden zich met name in het noordelijk deel van het Oostelijk veehouderij gebied en de veenkoloniën percelen die erop achteruitgaan. De gebruiksruimte voor maisland blijft in bijna alle gevallen gelijk of gaat erop vooruit.

Rekentool fosfaatruimte

Met de rekentool van Eurofins Agro kan met gegevens van eigen percelen de fosfaat plaatsingruimte berekend worden.

Meer over de nieuwe fosfaatwet 

- Extra grondonderzoek kan zinvol zijn bij nieuwe fosfaatwetgeving

- Nieuwe fosfaatwet en fosfaatklassen

- Bindingen beïnvloeden fosfaatnalevering

- Nieuwe fosfaatwet gebaseerd op twee indicatoren

Veel gestelde vragen over de nieuwe fosfaatwet plus de antwoorden