Let op kalium (en andere nutriënten) in grasland

27 mei 2021 - Veehouderij

De zware snedes gras die er nog staan of net gemaaid zijn zorgen voor een hoge afvoer van nutriënten. Dit is bijvoorbeeld ook te zien bij kalium. 

Wanneer we specifiek naar kalium kijken zien we bij een droge stofopbrengst van 4000 kg gras per ha een kaliumafvoer van 80 tot 160 kg K/ha (Tabel 1). Afhankelijk van de zwaarte van de snede en het gehalte kalium dat in het gras zit is het goed om na te gaan hoeveel kalium er is afgevoerd.

Droge stofopbrengst (kg/ha)

Kaliumgehalte vers gras (g K/kg DS)

 

20

30

40

3000

60

90

120

4000

80

120

160

5000

100

150

200

Tabel 1. Afvoer aan kalium in kg K/ha voor drie opbrengstniveaus en drie kaliumgehaltes in vers gras. Bron: Eurofins Agro

Door de hoge afvoer is de plantbeschikbare hoeveelheid kalium in de bodem ook laag. Op veel van de percelen die we in week 20 van dit jaar hebben gemeten met behulp van de  BodemCheck zien we een laag gehalte kalium (en andere nutriënten). De hoge opname van het gras zorgt voor een laag gehalte in de bodem. Hoeveel is er nog nodig voor de volgende snedes, wat zit er in de mest  en hoeveel moet er dan nog bij.

Een deel van de kalium die nu bemest gaat worden gaat in eerste instantie aan de bodem zitten. Vooral omdat de gehaltes in de bodem nu aan de lage kant. Mogelijk moet de kaliumbemesting dit jaar hoger zijn dan voorgaande jaren. Met name door de hoge opbrengsten van de eerste snede.