Kalium (K) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van kalium in de veehouderij en paard, en kalium in de bodem en gewassen.

Kalium in bodem en gewas

Kalium komt, in tegenstelling tot stikstof en fosfor, niet veel voor in organische verbindingen. Het is echter essentieel voor de vochthuishouding en het metabolisme van planten. Het reguleert de transpiratie van een plant door het openen en sluiten van huidmondjes in de bladeren. Het is het mineraal dat na stikstof in de grootste hoeveelheden wordt opgenomen. Een kaliumtekort remt direct de groei van gewassen. Een toereikende kaliumvoorziening in het teeltsysteem heeft over het algemeen een positieve invloed op de opbrengst én kwaliteit van gewassen door de gevoelingheid voor droogte, vorst en schimmels te verminderen. Kalium kan worden gebonden aan het klei-humus complex (CEC), dat uitwisselbaar is met andere kationen aan het klei-humuscomplex (CEC). De hoeveelheid kalium die beschikbaar is voor planten hangt daarom af van het vermogen van de bodem om uitwisselbaar kalium vast te houden. Zo zal een lichte bodem met een lage bindingscapaciteit over het algemeen een laag niveau van voor planten beschikbaar kalkum vertonen. Kalium is gevoelig voor uitspoeling na hevige regenval, ook al kan het worden gebonden aan het klei-humuscomplex (CEC).

Kaliumgehalte (g/kgds); Eurofins Agro 2009-2013
  Vers gras Graskuil Maissilage Luzerne
Gemiddelde 34 33 11 29
Streef-traject 25-35 25-35 10-14 25-35

Extra bemesting met kalium

Kalium kan vrij gemakkelijk uitspoelen, met name op lichtere gronden. De hoeveelheid kalium in de bodem die beschikbaar is voor het gewas neemt in diverse regio’s af. Dit komt doordat er (vanwege de bemestingsregels) jaarlijks minder mest mag worden uitgereden. Daarnaast neemt het gemiddelde kaliumgehalte in mest af. Daarom is het van belang om door middel van BemestingsWijzer van Eurofins Agro te beoordelen of het gewas een extra kaliumgift nodig heeft. Extra bemesting met kalium (in de vorm van K2O; kali) heeft over het algemeen een positieve invloed op de opbrengst en kwaliteit van gewassen. Het vermindert de gevoeligheid van gewassen voor droogte, vorst, schimmels en verbetert de houdbaarheid.

BemestingsWijzer

BijmestMonitor