Calcium (Ca) - bodem en gewas

Calcium of kalk is een aardalkalimineraal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van calcium in de veehouderij en paard, en calcium in de bodem en gewassen.

Calcium in bodem en gewas

Net als kalium, kan calcium worden gebonden aan het klei-humuscomplex (CEC). De hoeveelheid plantbeschikbare calcium in de bodem is afhankelijk van de toevoer uit het klei-humuscomplex en door oplossing van calciumcarbonaat. Calcium is een essentiële voedingsstof voor de groei van gewassen, omdat het een belangrijke rol speelt in de weerstand van planten door zijn rol in de stevigheid van de celwand en de celdeling. Met voldoende calcium zijn gewassen gezonder, en ook langer houdbaar. De calciumbehoefte varieert sterk tussen verschillende gewassen. Naast zijn essentiële rol in de gezondheid van planten, speelt calcium een belangrijke rol bij het bepalen van fysische en chemische parameters van de bodem, zoals structuur en pH. Calcium heeft een effect op de structuur omdat het als bindmiddel fungeert bij het samenklonteren van bodemdeeltjes. Bij het gebruik van CaCO3 als calciumbron zal de pH stijgen naar een meer alkalisch niveau. Net als kalium is calcium gevoelig voor uitspoeling na zware regenval.

Onder andere voor aardappels, asperges, appels, sla en uien is het belang van calcium aangetoond. Daarnaast zorgt calcium voor een goede bodemstructuur en een lagere slempgevoeligheid van de grond. Niet ieder gewas heeft evenveel behoefte aan calcium. Graan verbruikt ongeveer 5 kg calcium per hectare. Gewassen zoals mais, gras (eerste snede) en uien verbruiken 20 tot 50 kg per hectare. Kool, klaver, tomaat, appel en suikerbiet hebben meer dan 80 kg calcium per hectare nodig.

Ruwvoeders hoog in calcium zijn gras en graskuil, luzerne, bietenperspulp en rode klaver, terwijl snijmaïs, CCM, aardappelproducten en bierbostel relatief lage gehaltes bevatten.

Calciumgehalte (g/kgds); Eurofins Agro 2009-2013
  Vers gras Graskuil Maissilage Luzerne
Gemiddelde 5,4 5,0 1,6 14,2
Streef-traject 4,5-6,5 4,5-6,5 1,3-2,2 12-18

 

Conclusie

Het lijkt erop dat de laatste jaren het calciumgehalte in gras wat gedaald is. Met name voorjaarsgras bevat nogal eens te weinig calcium met daarnaast veel fosfaat. Daarnaast is niet al het in de bodem aanwezige calcium beschikbaar, dit is onder meer afhankelijk van de zuurgraad van de bodem. Voor bemesting moet rekening gehouden worden met specifieke eigenschappen van gewassen, zoals de Ca-behoefte, gevoeligheid voor kwaliteitsafname en het gewastype. Ook de aanwezigheid van stoffen die de opname van calcium bemoeilijken en de invloed op de bodemstructuur zijn belangrijk om mee te nemen in het bemestingsplan. BemestingsWijzer van Eurofins Agro houdt rekening met de verschillende factoren en biedt de informatie die nodig is voor een uitgekiende bemesting.

BemestingsWijzer

BijmestMonitor