Magnesium (Mg) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van magnesium in de veehouderij en magnesium in de bodem en gewassen.

Magnesium in bodem en gewas

De beschikbaarheid van magnesium voor gewassen hangt af van de onderlinge verhoudingen tussen het aanbod van magnesium, kalium en calcium. Deze elementen kunnen elkaar ‘verdringen’; een hoog kaliumgehalte beïnvloedt de opname van magnesium (door de plantenwortel) negatief. Bij een lage pH neemt de beschikbaarheid van magnesium ook af. De BemestingsWijzer van Eurofins Agro biedt een passend bemestingsadvies en geeft bijvoorbeeld de verhouding kalium/magnesium weer in de analyseresultaten.

Ruwvoeders met een relatief hoog magnesiumgehalte zijn gras en graskuil, rode klaver en luzerne en luzernekuil. Snijmaïs, stro en aardappelpersvezels bevatten relatief weinig magnesium.
 

Magnesiumgehalte (g/kgds); Eurofins Agro 2009-2013
  Vers gras Graskuil Maissilage Luzerne
Gemiddelde 2,4 2,4 1,3 2,5
Streef-traject - 2,0-3,5 1,1-1,6 -

 

BemestingsWijzer