Magnesium (Mg) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van magnesium in de veehouderij en paard, en magnesium in de bodem en gewassen.

Magnesium in bodem en gewas

De beschikbaarheid van magnesium voor gewassen hangt af van de balans tussen het aanbod van magnesium, kalium en calcium. Deze elementen kunnen elkaar ‘verdringen’: een hoog kaliumgehalte heeft een negatieve invloed op de opname van magnesium door de plantenwortel. Bij een lage pH neemt de beschikbaarheid van magnesium ook af. Magnesium is de centrale kern van de chlorofylmolecule in het plantenweefsel en daarom ook van groot belang voor de fotosynthese. Dit betekent dat een tekort aan magnesium de groei zal beperken.

Ruwvoeders met een relatief hoog magnesiumgehalte zijn gras en graskuil, rode klaver en luzerne en luzernekuil. Snijmaïs, stro en aardappelpersvezels bevatten relatief weinig magnesium.
 

Magnesiumgehalte (g/kgds); Eurofins Agro 2009-2013
  Vers gras Graskuil Maissilage Luzerne
Gemiddelde 2,4 2,4 1,3 2,5
Streef-traject - 2,0-3,5 1,1-1,6 -

 

BemestingsWijzer

BijmestMonitor