Fosfaat

Fosfaat bevordert de wortelontwikkeling en daarmee de groei van het gewas. Verder is fosfaat nodig voor de uitstoeling. Met name in het voorjaar als de wortels zich moeten ontwikkelen is een goede fosfaatvoorziening van groot belang. Een tekort geeft dan ook een trage start van de groei in het voorjaar; een tekort vertaald zich in verminderde opbrengsten. Per grondsoort is een streeftraject vastgesteld waarbinnen het P-AL getal zich moet bevinden voor een optimale gewasgroei.