Extra grondonderzoek kan zinvol zijn bij nieuwe indeling fosfaatklasse

15 oktober 2020 - Akkerbouw - Veehouderij

Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe fosfaatwet in. Een deel van de agrarische bedrijven krijgt daardoor te maken met percelen die in een andere fosfaatklasse komen te vallen. De fosfaatgebruiksruimte kan hierdoor lager of hoger uitvallen.

Veel gestelde vragen over de nieuwe fosfaatwet plus de antwoorden

Het Ministerie van LNV heeft informeel laten weten dat de huidige klasse-indeling op basis van een P-Al en een Pw-bepaling nog vier jaar geldig is na 31 december 2020. Bedrijven die voor deze datum een monster laten steken, kunnen op het betreffende perceel nog vier jaar gebruik maken van de huidige fosfaatindeling bij hun bemestingsplan.

In de nieuwe situatie wordt de fosfaattoestand niet langer bepaald op basis van een  P-Al (grasland) of Pw-getal (bouwland), maar op basis van een gecombineerde P-Al en P-CaCl2-bepaling. Voor sommige bedrijven blijkt daarvoor de fosfaatgebruiksruimte lager uit te vallen dan voorheen. Eurofins Agro heeft een inventarisatie gemaakt van de verschillen tussen de fosfaatgebruiksruimte in de oude en in de nieuwe situatie.

Het merendeel van de agrarische bedrijven gaat erop vooruit wat betreft de fosfaatgebruiksruimte. Er zijn echter verschillen tussen grasland, maisland en akkerbouw. Met name in het zuidwesten van Nederland kan de gebruiksruimte voor akkerbouwers lager uitvallen in de nieuwe situatie, terwijl noordoost Nederland er gemiddeld op vooruit gaat. Voor grasland zijn de verschillen over het algemeen kleiner en bevinden zich met name in het noordelijk deel van het Oostelijk veehouderij gebied en de veenkoloniën percelen die erop achteruitgaan. De gebruiksruimte voor maisland blijft in bijna alle gevallen gelijk of gaat erop vooruit.

Impact op perceelsniveau

De kaartjes geven een indicatie van de impact per regio. Binnen deze regio’s en zelfs op perceelsniveau kunnen de fosfaatklassen anders uitpakken. Met behulp van de analyseverslagen van Eurofins Agro van de afgelopen jaren is te zien wat het effect is op perceelsniveau.

Vanaf eind 2019 staan de drie parameters (Pw, P-Al en P-CaCl2) onder het kopje ‘Wetgeving’ op de tweede pagina van BemestingsWijzer. Op oudere verslagen is het resultaat van de P-CaCl2 te vinden op de laatste pagina bij de analyseresultaten (P-plantbeschikbaar in mg P/kg). Bepaal op basis van deze cijfers in welke klasse het perceel valt in de oude en nieuwe situatie.

De oude en nieuwe fosfaatgebruiksnormen zijn voor u in een overzicht geplaatst.

Extra bemonstering

Voor bedrijven die te maken krijgen met een lagere fosfaatgebruiksruimte, is er nog een tijdelijke oplossing in de maak. De overheid heeft namelijk recent informeel laten weten dat de fosfaatbepalingen bemonsterd tot en met 31 december 2020 nog vier jaar geldig zijn. Een verslag uit bijvoorbeeld 2018 is geldig tot 2022; analysecijfers uit 2020 zijn geldig tot 2024. Bedrijven met percelen die erop achteruitgaan kunnen daarom overwegen om een extra bemonstering uit te laten voeren voor de jaarwisseling. Hiermee kan de komende vier jaar nog gebruik worden gemaakt van de huidige fosfaatklasse op basis van de Pw en de P-Al.

Rekentool fosfaatruimte

Met de rekentool van Eurofins Agro kan met gegevens van eigen percelen de fosfaat plaatsingruimte berekend worden.

Neem contact op met uw monsternemer om dit jaar nog een grondmonster te laten steken geldig voor de wetgeving. Of neem contact op met onze klantenservice via klantenservice.agro@eurofins.com of bel 088 876 1010.

Meer over de nieuwe fosfaatwet

Inventarisatie gevolgen fosfaatwet voor P-gebruiksruimte 

Bindingen beinvloeden fosfaatnalevering

Nieuwe fosfaatwet en fosfaatklassen

Nieuwe fosfaatwetgeving gebaseerd op twee fosfaatmetingen

Veel gestelde vragen over de nieuwe fosfaatwet plus de antwoorden