P-CaCl2 of P-PAE

P-CaCl2 is de uitkomst van de bepaling van de plantbeschikbare hoeveelheid fosfaat met CaCl2  (een licht zout). P-CaCl2 (of P-PAE) geeft aan hoeveel fosfaat er direct beschikbaar is voor het gewas. Het laboratoriumresultaat wordt weergegeven in mg P/kg. De verslageenheid is veelal kg P/ha. 

Het complete grondonderzoek BemestingsWijzer van Eurofins Agro geeft inzicht in de fosfaattoestand van de bodem.

BemestingsWijzer