Wat doen regen en kou met nutriënten in de bodem

Wat doen regen en kou met nutriënten in de bodem

25 januari 2024 - Akkerbouw - Veehouderij

Het is afgelopen maanden extreem nat geweest. Daarna volgde een koude periode. Regen en kou hebben grote gevolgen voor de nutriënten in de bodem. Met het oog op het komende seizoen, is het zaak om na te denken over het bodembeheer. Daarvoor is het nu het ideale moment. Er kan immers buiten niet veel worden gedaan. Maak een plan voor de bemonstering in 2024 en leg zo de basis voor een optimale teelt.

Het jaar 2023 was recordnat, recordwarm en het op zes na zonnigste jaar sinds de start van de weersmetingen. Gewassen hebben het moeilijk gehad en sommige gewassen konden in het najaar niet op tijd de grond uit. Nu is het koud en vriest het zo nu en dan. Buiten kan er niet veel worden gedaan en dus is er tijd om een plan te maken voor de bemonstering in 2024.

Hoeveel nutriënten zijn beschikbaar?

Het extreme klimaat van 2023 zal onvermijdelijk effect hebben op de bodem. Vorig jaar viel er gemiddeld over het hele land 1151 mm regen tegen 853 normaal, volgens Weeronline.  Zoveel regen heeft direct effect op de uitspoeling van nutrënten. Stikstof, zwavel en borium zijn daarvoor erg gevoelig. Maar ook kalium en calcium kunnen uit de toplaag van de bodem verdwijnen. De vorst van de afgelopen dagen heeft daarnaast effect op de bodemstructuur.

BodemCheck is een grondonderzoek waarmee de hoeveelheid direct beschikbare hoofd- als sporenelementen in kaart worden gebracht. Op basis van het verslag kunt u, voordat het gewas gaat groeien nog een gericht bemesting uitvoeren en uitgespoelde nutriënten aanvullen. Als het gewas in het voorjaar eenmaal begint te groeien is het mogelijk om met BijmestMonitor nog bij te sturen.

Meer over het effect van neerslag en vorst op de bodem:

Breng bodemleven in kaart

Niet alleen heeft het heel veel geregend in 2023. Daarnaast was het recordwarm met 11,8 graden tegen 10,6 normaal. Met name het bodemleven zal dat gemerkt hebben. Bodemleven is trouwens ook gevoelig voor te veel of te weinig neerslag.

Een gezond bodemleven is onmisbaar voor veel processen in de grond. Naast de afbraak en opbouw van organische stof, is een evenwichtig bodemleven essentieel voor de weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Bovendien is het bodemleven belangrijk voor het watervasthoudend vermogen van de bodem. Met BodemlevenMonitor wordt inzicht gekregen in de bacteriën, schimmels en protozoa in de bodem.

Maak een plan

Eurofins biedt verschillende onderzoeken die inzicht geven in de bodemtoestand. Door gedurende het jaar te monitoren, kunnen tijdig de juiste bodemmaatregelen worden genomen. Dit draagt bij aan een gezonde bodem en een optimale teelt. Het is raadzaam om nu alvast het bemonsteringsplan voor 2024 op te stellen en te plannen. Zo'n plan biedt een stevige basis voor een doelgericht bodembeheer, waarmee u de gezondheid van de bodem verbetert en werkt aan een succesvolle teelt in 2024.