Succes met kruidenrijk gras begint met onderzoek

Succes met kruidenrijk gras begint met onderzoek

19 juni 2023 - Veehouderij

Steeds meer zie je weilanden waar een kruidenrijk grasmengsel staat. Dat is niet voor niks. Dergelijke grasmengsels zijn beter bestand tegen droogte en de voederwaarde is hoog. Bovendien is kruidenrijk gras gunstig voor GLB en wie kruidenrijk gras teelt, kan op kunstmest besparen. Bestaand grasland kan je doorzaaien met kruiden of klaver en zo profiteren van deze voordelen. Een paar tips.

De teelt van kruidenrijk gras begint met kijken naar de bodem. Niet alle gronden zijn namelijk even geschikt. Kruidenrijk gras heeft meer kans van slagen op schrale gronden dan op kleigrond. Daarnaast is het zaak dat de NLV niet boven 150 is en mag de grond niet te zuur zijn. Op zandgrond is een pH van 5,5 of hoger het meest geschikt en op klei 6,0. Het verslag van je grondonderzoek geeft inzicht in de geschiktheid van de bodem voor kruidenrijk gras.

Bemesten van kruidenrijk gras is over het algemeen geen goed idee omdat er dan de kans op verbranding van het blad bestaat. Als uit grondonderzoek blijkt dat het er toch bemesting nodig is, doe dat dan vóór het doorzaaien. En geef in dat geval alleen een kleine drijfmestgift. Gras reageert namelijk veel feller op bemesting en zal de kruiden al gauw verdringen.

Voederwaarde

Als de koeien kruidenrijk gras vreten, wil je natuurlijk weten wat de voederwaarde is. Dat hangt uiteraard af van het mengsel. Door de variëteit in kruiden, is het eiwitgehalte variabeler. Kruiden bevatten vaak hogere gehalten aan mineralen, sporenelementen en vitaminen dan gangbaar grasland. Dat laatste kan leiden tot een verbeterde gezondheid en productiviteit van het vee. Als je wilt bijvoeren, moet je hiermee rekening houden. Met VersGrasCheck weet je wat de voederwaarde is als de koeien buiten lopen en kan je zo nodig gericht bijvoeren.

Een kuil gemaakt met kruidenrijk gras heeft over het algemeen grotere verschillen in voederwaarde dan een gangbare graskuil. Kuilonderzoek geeft inzicht in de kwaliteit van de kuil. Antoon Jacobs, Productmanager Veehouderij: “De VEM blijkt vaak wat aan de lage kant bij kruidenrijk gras. Toch doen de koeien het er goed op en is de melkproductie vaak vergelijkbaar met gangbaar grasland. We weten nog niet volledig wat daarvoor de verklaring is. Het zou kunnen zijn dat er meer pectines in kruiden zitten dan in gras en/of dat het ruw as-gehalte hoger is. Ook de smakelijkheid en de opname van kruiden speelt waarschijnlijk een rol. Ons advies is dan ook om bij kruidenrijk gras ook altijd te kijken naar de overige parameters, zoals de VCOS, celwanden, DVE en OEB. Bepaal je voerstrategie op de onderlinge verhouding tussen de parameters.”

Maaimoment kruidenrijk gras

Tijdens de teelt van kruidenrijk gras is het zaak om op het juiste moment te maaien. Begin met maaien niet eerder dan drie weken na het doorzaaien van de kruiden of de klaver. En maai regelmatig een lichte snede om er zo voor te zorgen dat de nieuw ingezaaide kruiden voldoende licht, lucht en ruimte krijgen om te ontwikkelen.

Maaien vóór de bloei zorgt ervoor dat het gras een hogere voedingswaarde behoudt, omdat het nog niet de energie heeft geïnvesteerd in de bloei en zaadvorming. Op dit moment is het gras vaak ook malser en smakelijker voor het vee. Mocht je kruidenrijk gras telen voor de biodiversiteit, wacht dan tot na de bloei.

Geslaagde teelt

De teelt van kruidenrijk gras is lastig. Je moet het management aanpassen en niet elke zomer is even geschikt voor een geslaagde teelt. Als het gras het overneemt van de kruiden, let dan op en leer van je management. De grondonderzoek verslagen geven daarbij zeker nuttig inzicht.

Meer over de teelt van kruidenrijk gras: https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/de-teelt-van-kruidenrijk-grasland

Vuistregel VEM-correctie: https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/vuistregel-voor-vem-correctie-kruidenrijk-gras

Bestel