Optimale bollenteelt met grond- en gewasonderzoek

Optimale bollenteelt met grond- en gewasonderzoek

19 januari 2024 - Akkerbouw

Nog een paar weken en dan zit het voorjaar weer in de lucht en beginnen de bloembollen te groeien. Heeft u al nagedacht over welk onderzoek u tijdens de teelt gaat laten uitvoeren? Maak nu een plan voordat de drukte weer begint!

Een goede opbrengst en kwaliteit begint bij de bodem. Grondonderzoek geeft inzicht in de status van de bodem en geeft handvaten om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. En als het gewas genoeg nutriënten heeft, hoe voorkom je schade door schimmels, virussen of aaltjes?

Beschikbare nutriënten

Overtollige regen zal deze winter  zeker effect hebben gehad op de bodem en nutriënten kunnen zijn uitgespoeld. Grondonderzoek in 2020 toonde de gevolgen van extreme neerslag in de winter op de stikstofvoorraad aan. In het vroege voorjaar is het belangrijk om aan de hand van grondonderzoek te zorgen voor precies voldoende beschikbare nutriënten bij de start. Het onderzoek BodemCheck geeft dit inzicht!

Vinger aan de pols

Als de bloembollen zijn opgekomen is het zaak om een vinger aan de pols te houden. Wat nutriënten in de bodem doen en hoeveel het gewas tijdens de groei opneemt, is van veel factoren afhankelijk en is daarom moeilijk in te schatten. Temperatuur en neerslag zijn elk jaar anders.

Gecombineerd grond- en gewasonderzoek maakt een gerichte bijbemesting tijdens het seizoen mogelijk. De korte animatie BijmestMonitor maakt in 2 minuten duidelijk hoe bijmestonderzoek kan helpen bij het optimaliseren van de teelt.

Gezond blijven groeien

Voor een goede teelt is er meer nodig dan aandacht voor bodem en bemesting. De afgelopen jaren bleek in de zomer dat voldoende water van een goede kwaliteit vaak een hele uitdaging is. Niet al het water is geschikt om te beregenen. Te veel chloor of ijzer in het water of te zout beregeningswater kan schade geven. Onderzoek daarom het water met BeregeningswaterCheck voordat je gaat beregenen.

Tot slot, houd voor een gezonde groei de gewasgezondheid in de gaten. Laat bij beginnende ziektesymptomen het gewas onderzoeken met Previscan Bloembollen of zend een zieke plant in voor onderzoek door de PlantDoctor. Een tijdige diagnose kan erger voorkomen.

Na de teelt

Na de teelt begint al weer de voorbereiding op het volgende jaar. Onderzoek de sorteergrond op stengelaaltjes met ZeefgrondCheck om te ontdekken of er aaltjes aanwezig zijn in de partij geoogste bloembollen. Het is ook mogelijk om percelen te onderzoeken op de aanwezigheid van stengelaaltjes of andere vrijlevende aaltjes met DNA aaltjesonderzoek om te bekijken of partijen een besmetting hebben achtergelaten. Zo zijn tijdig maatregelen te nemen en worden problemen in de toekomst voorkomen. Meer over aaltjes in bloembollen >

Meer weten of percelen opgegeven?

Neem contact op met je monsternemer of stuur een e-mail naar onze klantenservice via klantenservice.agro@eurofins.com