Vertering Organische Stof (VOS)

VOS is de hoeveelheid Vertering Organische Stof. VOS geeft aan hoeveel gram organische stof per kg droge stof een koe verteert.

Eerst wordt de hoeveelheid organische stof in een voedermiddel bepaald door de hoeveelheid droge stof te verminderen met de hoeveelheid anorganische stof (ruw as; RAS). Daarna wordt de hoeveelheid organische stof vermenigvuldigd met de verteringscoëfficiënt (VCOS%)

Het grootste gedeelte van de VOS bestaat uit Fermenteerbare Organische Stof (FOS). Het andere deel bestaat met name uit bestendig eiwit, bestendig zetmeel en vet. Een hoog ruw as gehalte geeft een lager gehalte aan organische stof en dus ook VOS. Verontreiniging met zand zal dan ook tot een lager VOS gehalte leiden, ondanks een hoge verteerbaarheid.

VOS wordt gemeten in de volgende onderzoeken:

VersgrasCheck

Voederwaarde