pH in graskuil

De pH geeft de mate aan waarin een kuil verzuurd is. Tijdens het conservingsproces worden zuren gevormd die de kuil stabiel maken. Bij een pH van 5,2 of minder is een kuil goed geconserveerd.

De pH is gerelateerd aan de droge stof. Een hoog drogestofpercentage brengt vaak een hoge pH met zich mee. De pH is te beïnvloeden door het gras niet te droog (30-45% ds) in te kuilen en goede voorwaarden voor conservering te scheppen zodat er voldoende azijn- en melkzuur gevormd kan worden.