NH3-fractie (%) / Ammoniak

De ammoniakfractie is een maat voor de conservering van de kuil en geeft het verschil tussen ruw eiwit totaal en ruw eiwit in procenten weer. Een hoog NH3-percentage geeft aan dat de conservering slecht is verlopen en er veel eiwit verloren is gegaan. Een kuil met veel NH3 kan ook een teken zijn voor clostridia (‘schadelijke microbe’). Deze zetten ook eiwit om in NH3. Overigens is het in NH3 omgezette eiwit nog wel benutbaar, maar niet zo hoogwaardig als de ruw eiwit variant.

De ammoniakfractie wordt gemeten in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde-onderzoekRantsoenCheck