Nitraat (NO3−)

Nitraat (NO3-) is een chemische verbinding en kan gebruikt worden als een maat voor de uitvoer van de bemesting. Nitraat wordt veelal door gewassen opgenomen. Deze N-vorm wordt snel opgenomen, maar kan ook uitspoelen (nat weer) of vervluchtigen (heel nat weer). Als er met N (nitraat of ammonium) wordt bemest zal dat veelal een grote impuls zijn voor het bodemleven. Door bemesting stimuleer je het bodemleven tot afbraak van organische stof.

Het nitraatgehalte is eenvoudig te bepalen. Een onjuiste bemesting, dus te kort voor het maaien, zal een hoge nitraatfractie opleveren. Een hoog aandeel nitraat kan een gevaar opleveren voor de gezondheid van de koeien, maar zal in eerste instantie vooral zorgen voor minder smakelijke kuil.