Nitraat

Nitraat is chemische verbinding en kan gebruikt worden als een maat voor de uitvoer van de bemesting. Het nitraatgehalte is eenvoudig te bepalen. Een onjuiste bemesting, dus te kort voor het maaien, zal een hoge nitraatfractie opleveren. Een hoog aandeel nitraat kan een gevaar opleveren voor de gezondheid van de koeien, maar zal in eerste instantie vooral zorgen voor minder smakelijke kuil.

Voederwaarde-onderzoekRantsoenCheck