Update streefwaardes in BijmestMonitor

19 mei 2020 - Akkerbouw

 Voor een aantal gewassen heeft Eurofins Agro de streefwaardetrajecten in BijmestMonitor en GewasCheck verbeterd. Dit was mogelijk aan de hand van nieuwe informatie en de monitoringsdata van de afgelopen jaren.  

Alle nutriënten hebben een update gekregen. De  nieuwe streeftrajecten zijn gebaseerd op literatuur en op gewasmetingen. Ook de sinds vorig jaar toegevoegde nutriënten natrium (Na) en selenium (Se) krijgen vanaf dit seizoen een waardering voor het gewasgedeelte. In het grondgedeelte van BijmestMonitor wordt tegenwoordig ook de EC en de pH bepaald.

BijmestMonitor is een onderzoek om tijdens het groeiseizoen de toestand van de bodem en het gewas te bepalen. Zo kan, indien nodig, een gerichtte bijbemesting worden uitgevoerd. Het onderzoek combineert een bodemanalyse (BodemCheck) en een gewasanalyse (GewasCheck). Het advies van BijmestMonitor houdt, naast de direct beschikbare nutriënten in de bodem, rekening met de nutriënten die zijn opgenomen door het gewas en met de nalevering vanuit de bodem. Het advies wordt in tweevoud weergegeven; een 4 weken-advies en een advies tot het einde van de teelt.

Zowel in GewasCheck als in BijmestMonitor worden de gemeten gehaltes aan nutriënten van een waardering voorzien.

Streefwaardes blad

Voor de volgende gewassen zijn de streefwaardetrajecten voor blad verbeterd:

Streefwaardes knol

Voor GewasCheck kan er naast blad ook andere delen van het gewas worden geanalyseerd, zoals stengels, vruchten en knollen. Een update van het streeftraject voor de knolanalyse is gedaan voor:

Lees verder over de monitoringsproeven van BijmestMonitor.

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice.agro@eurofins.com