Natrium (Na) - bodem en gewas

Natrium is een alkalimetaal. Het speelt voor zowel dieren als planten een belangrijke rol in de vochthuishouding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van natrium in de veehouderij en paard, en natrium in de bodem en gewassen.

Natrium in bodem en gewas

Natrium speelt een belangrijke rol in de vochtbalans van gewassen. Natrium in de bodem is gevoelig voor uitspoeling na hevige regenval; vooral op zandgrond is het natriumgehalte vaak laag. Er is een competitie tussen natrium en kalium bij de opname in het gewas. Natrium is niet essentieel voor alle planten. Vooral gewassen met een hoog suikergehalte hebben baat bij een hoger natriumgehalte. Een te hoog natriumgehalte veroorzaakt problemen in de waterregulatie van de plant.

Natriumgehalte (g/kgds); Eurofins Agro 2009-2013
  Vers gras Graskuil Maissilage Luzerne
Gemiddelde 2,1 2,4 0,2 0,9
Streef-traject - 2,0-3,0 0,1-0,3 -

 

BemestingsWijzer

BijmestMonitor