Ruw as

Ruw as is het anorganische gedeelte van de organische stof. Ruw as wordt vaak geassocieerd met zand, maar kunnen ook mineralen zijn die niet volledig omgezet zijn in organische stof.

Om zand in de kuil te voorkomen is het belangrijk om met juist afgestelde machines te werken. Bemesten vlak voor het maaien kan ook het ruwe asgehalte in de hand werken, vanwege de mineraleomzetting.

Ruw as wordt gemeten in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde

RantsoenCheck

VersgrasCheck

EquiFeed