Structuurwaarde

De structuurwaarde is een bepaling op basis van de ruwe celstof of de NDF van het product. Haksellengte wordt niet meegenomen, het gaat puur om de chemische samenstelling. Structuurwaarde geeft de prikkeling weer die het product in de pens bewerkstelligt.

Als basis (uitgedrukt in 1,0) van de structuurwaarde is de structuurbehoefte genomen van een koe die minimaal 25 kilogram melk geeft. Deze kuil voorziet in ruimere mate in de structuurvoorziening.

Structuurwaarde van rantsoen

De structuurwaarde dient, net als de andere kengetallen, in combinatie met de overige voedermiddelen te worden gezien. Krachtvoer heeft over het algemeen een lage structuurwaarde van ongeveer 0,3. Het totale rantsoen moet gemiddeld op minstens 1,0 uitkomen om pensverzuring te vermijden.

Bemesting

De structuurwaarde is onder meer te beïnvloeden door het bemesting. Laat maaien geeft verhouting van het gewas en meer structuur. Een hoge N-bemesting geeft daarentegen vaak minder structuur.

Structuurwaarde wordt bepaald in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde

VersgrasCheck