Mangaan (Mn) - bodem en gewas

Mangaan is een essentiële voedingsstof voor planten. Het beïnvloedt de groei van planten, zowel wanneer er sprake is van een tekort of van een overschot aan mangaan. De behoefte van gewassen varieert sterk, maar mangaan is in elk gewas in een bepaalde hoeveelheid nodig om de groei en ontwikkeling van de plant te ondersteunen.

Mangaan speelt een belangrijke rol in fysiologische processen1 zoals fotosynthese en is betrokken bij metabolische processen. Een teveel aan mangaan kan toxiciteitsproblemen veroorzaken in de plant. Bij een hoge pH is mangaan gebonden in de bodem en daardoor niet beschikbaar voor opname door de plant.

BijmestMonitor

1Rashed, M.H., Hoque, T.S., Jahangir, M.M.R., Hashem, M.A. Manganese as a Micronutrient in Agriculture: Crop Requirement and Management. Journal of Environmental Science and Natural Resources, 12: 225-242, 2019.