Zink (Zn) - bodem en gewas

Zink is een essentiëel micronutriënt voor planten. Zink is belangrijk voor de stofwisseling van planten, het functioneren van enzymen, en het transporteren van ionen.

De hoeveelheid zink in de bodem is afhankelijk van het moedermateriaal, het materiaal waaruit de bodem is gevormd, van de bodem. De beschikbaarheid voor planten wordt echter bepaald door andere bodemeigenschappen (zoals pH, organische stof, kleimineralen en carbonaten), biologische factoren en interactie met andere voedingsstoffen. In kalkrijke bodems is de zinkopname door planten verminderd bij een hoger kleigehalte1. Zinkgebrek is een landbouwkundig probleem, vooral bij voedingsgewassen zoals granen. Zinkconcentraties kunnen ook te hoog zijn, wat leidt tot verminderde plantengroei.

BijmestMonitor

1Moreno-Lora, A. Delgado, A. Factors determining Zn availability and uptake by plants in soils developed under Mediterranean climate. Geoderma, 2020, volume 376.