Bestelformulier bemonstering

Bericht ontbreekt

Dit zijn analyses waarvoor een monsternemer langskomt voor de bemonstering. Na het invullen van het formulier neemt de monsternemer van jouw rayon contact op voor de monstername. 

Deze site wordt beveiligd met reCAPTCHA. Hierop zijn de Privacy Policy en Servicevoorwaarden van Google van toepassing.

Veelgestelde vragen

Ik heb net bemest, kan ik dan BijmestMonitor laten uitvoeren?

Ja, dat kan! Het aangeleverde plantmateriaal wordt gewassen voor analyse. Als je een bladbemesting hebt uitgevoerd, bepalen we alleen de opgenomen nutriënten. In het grondonderzoek worden de plantbeschikbare nutriënten gemeten, inclusief de nutriënten uit meststoffen in de bodemoplossing.

Waarom adviseren jullie om minder dan 1 ha te bemonsteren voor BijmestMonitor?

Bij monstername groter dan 1 hectare kan de mogelijke bontheid van het perceel de resultaten beïnvloeden. Door een klein gebied te bemonsteren, wordt dit probleem grotendeels ondervangen. Wij adviseren bovendien bemonstering op één specifieke, representatieve plek. Deze plek wordt met GPS vastgelegd, zodat een volgende monstername binnen dezelfde teelt op dezelfde plek kan plaatsvinden. Of neem een BijmestMonitor op een goede plek en op een slechte plek. Zo krijg je inzicht in de oorzaak van de verschillen.

Hoe kan het dat ik na twee dagen nog geen uitslag heb ontvangen?

Een correcte analyse van bodem en gewas is van groot belang. Bij de bepaling van de nutriëntensamenstelling kunnen de gemeten waarden afwijken van de verwachte waarden. In dit geval voeren wij een heranalyse uit om zeker te zijn hoe hoog het gehalte in werkelijkheid is. 

Ik heb veel stikstof (N) bemest, maar ik zie maar weinig minerale N terug op het verslag. Hoe kan dat?

Het gewas heeft heel efficiënt stikstof (N) opgenomen. Check voor de zekerheid of het gewasdeel hoge N-cijfers heeft. Zo niet, dan kan er veel N zijn uitgespoeld zijn. Als het heel nat is geweest, kan N zijn vervluchtigd. Vaak is de N ook opgenomen door het bodemleven en deze N komt dan later weer vrij.

 

Is het advies voor bladbemesting of korrelbemesting?

We geven een nutriëntenadvies, maar niet welk product of in welke vorm de meststof moet worden gegeven. In het bodemdeel wordt de pH gemeten, de beschikbaarheid van nutriënten hangt hiermee nauw samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ijzer, zink en mangaan. Overleg met je adviseur over welke product het beste past.

Ik gebruik dit jaar het land van mijn buurman. Die heeft een uitgebreid bodemonderzoek (BemestingsWijzer). Waarom kan ik zijn resultaten niet gebruiken?

De koppeling gaat op basis van klantnummer en GPS. Data die aan een ander klantnummer (een ander bedrijf) zijn gekoppeld, kunnen nog niet worden gekoppeld aan het betreffende perceel. Daarnaast mag Eurofins, vanwege privacyredenen, geen verslagen delen met derden.