Optimaliseer je teelt tijdens regen én droogte

17 juni 2021 - Akkerbouw

Niets is zo onvoorspelbaar als het weer. Mei 2021 was extreem nat; de afgelopen twee weken viel er geen druppel regen. Een langere periode van droogte is niet ondenkbaar. Onderzoek van grond, gewas én beregeningswater geeft je onmisbaar inzicht om je teelt te optimaliseren onder wisselende weersomstandigheden.

Voldoende plantbeschikbare nutriënten en genoeg water zijn elk jaar weer de grote uitdaging. Alleen dan kan je een gewas telen met een zo goed mogelijke opbrengst en kwaliteit.

Bijbemesten, ja of nee?

Nu de temperatuur hoger is, schieten de gewassen uit de grond. Het bodemleven is enorm actief en de mineralisatie is hoog. Wanneer het te droog wordt, kan het mineralisatieproces echter weer vrijwel stil komen te staan. Het is daarom zinvol om in de gaten te houden hoe het staat met nutriënten in de bodem. Met name stikstof, kalium en zwavel vragen de aandacht.  Grondonderzoekcijfers uit 2020 laten zien hoe de beschikbaarheid van nutriënten kan fluctueren onder invloed van regen en droogte.

Beregenen met welk water?

Als het langer droog blijft, is beregening noodzakelijk. Zorg er dan voor dat je weet wat de kwaliteit van het beregeningswater is. Te zout water, bijvoorbeeld, geeft schade. Dit is afhankelijk van het gewas en speelt vooral in kustgebieden. Onderzoek van het de kwaliteit van het beregeningswater voorkomt het gebruik van kwalitatief slecht water.

Onderzoek het!

Eurofins Agro levert tools om onder andere het bijsturen door bemesting en het beregenen te optimaliseren: 

Tot slot

Houd bij de rassenkeuze en vruchtwisseling rekening met droogte- en zouttolerantie. En let op de algemene bodemvruchtbaarheid inclusief de sporenelementen in de bodem. Een aantal nutriënten zoals calcium en silicium, kan de droogtetolerantie van gewassen verbeteren.

Meer weten?

Neem contact op klantenservice.agro@eurofins.com