Koper (Cu) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van koper in de veehouderij en paard, en koper in de bodem en gewassen.

Koper in bodem en gewas

Koper is een essentiële voedingsstof voor planten. Het is nodig voor vele enzymatische activiteiten in planten, evenals voor chlorofyl- en zaadproductie. Koper is in kleine hoeveelheden nodig voor de ontwikkeling van gewassen. Een tekort aan koper komt vaker voor in veengronden en armere zandgronden. Een teveel aan koper zal de groei van het gewas negatief beïnvloeden.

Koper is evenals borium belangrijk voor de korrelzetting in mais. De hoeveelheid koper in de bodem kan bij Eurofins Agro worden onderzocht via het ‘sporenpakket’ van BemestingsWijzer.

Ruwvoeders met een gemiddeld niveau aan koper zijn gras, graskuil, terwijl snijmaïs en CCM wat lager zitten. In graskuil is het kopergehalte flink gedaald door de strengere bemestingsnormen van de laatste decennia. Goede koperbronnen zijn granen en koolzaad. 

Kopergehalte (mg/kgds); Eurofins Agro 2009-2013
  Vers gras Graskuil Maissilage Luzerne
Gemiddelde 8,8 7,8 3,7 8,9
Streef-traject - 12,0-15,0 - -

 

BemestingsWijzer

BijmestMonitor