Chloride (Cl) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van chloride in de veehouderij en paard, en chloride in de bodem en gewassen.

Chloride in bodem en gewas

Samen met natrium en kalium speelt chloride een rol in de vochtbalans van planten. In de bodem is chloride, net als natrium, gevoelig voor uitspoeling, vooral op zandgronden. De behoefte aan chloride in een gewas varieert sterk. Voor suikerbieten en granen is chloride een belangrijk element. Bij aardappelen kan een teveel aan chloride leiden tot een daling van de productie. Een teveel aan chloride (verzilting) veroorzaakt een afname van de bodemvruchtbaarheid en kan zelfs toxisch zijn.

BemestingsWijzer

BijmestMonitor

GewasCheck