Chloride (Cl) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van chloride in de veehouderij en chloride in de bodem en gewassen.

Chloride in bodem en gewas 

Chloride speelt samen met natrium en kalium een rol bij de vochthuishouding van planten. In de bodem is chloride, evenals natrium, gevoelig voor uitspoeling; met name op zand- en dalgronden. Voor suikerbieten en granen is chloride een belangrijk element. Voor aardappelen kan een overmaat aan chloride juist tot een productiedaling (lager onderwatergewicht) leiden. De BemestingsWijzer van Eurofins Agro houdt rekening met de verschillende factoren en geeft advies voor alle grondsoorten.

Normaal gesproken bevatten gras en graskuil een ruime hoeveelheid chloride. Snijmaïs, CCM, bierborstel, bietenperspulp en granen bevatten lagere gehaltes.

Chloridegehalte (g/kgds); Eurofins Agro 2009-2013
  Vers gras Graskuil Maissilage Luzerne
Gemiddelde - 12,9 2,3 7,1
Streef-traject - 5-20 1,1-2,7 -

 

BemestingsWijzer