Geleidingsvermogen

Geleidingsvermogen, uitgedrukt in mS/cm 25°C, is de zoutconcentratie van Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42, CO32-, HCO3- en NO3- in de bodem. Sommige gewassen zijn erg gevoelig voor hoge waarden, zoals aardbeien, bonen, erwten, wortelen en appels.

BijmestMonitor