Seleen/selenium (Se) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van seleen in de veehouderij en paard en seleen in de bodem en gewassen. Selenium is een essentiele voedingsstof voor zowel dieren en micro-organismen, en is gunstig voor planten.

Seleen in bodem en gewas

De gunstige effecten van seleen voor planten zijn groeiregulatie en verdediging tegen ziekteverwekkers. Bij hogere concentraties zullen planten echter toxische symptomen vertonen1. Selenium in de bodem komt voor in organische- en anorganische vormen. Bodems met een hogere hoeveelheid organisch materiaal bevatten doorgaans meer selenium. Zandgronden met een laag gehalte aan organische stof hebben bijvoorbeeld vaak een laag seleniumgehalte. De opname van selenium door planten wordt onder andere beïnvloed door de zuurstofbalans en pH van de bodem. Met een stijgende pH neemt ook de beschikbaarheid van selenium toe.

BemestingsWijzer

BijmestMonitor

1Kaur, N., Sharma, S., Kaur, S., Nayyar, H. 2014. Selenium in agriculture: a nutrient or contaminant for crops? Archives of Agronomy and Soil Science, 60:12, 1593-1624.