Molybdeen (Mo) - in bodem en gewas

Molybdeen is een sporenelement in de bodem. Het is betrokken bij de vorming van een aantal enzymen en is nodig voor de fixatie van stikstof in vlinderbloemigen.

De plantbeschikbaarheid van molybdeen is sterk afhankelijk van de pH van de bodem, de concentratie van aanwezige aluminium- of ijzeroxiden, de mate van waterafvoer en organische verbindingen. Molybdeen is beter oplosbaar in alkalische bodems. In sommige gevallen kan het bekalken van bodems een tekort aan molybdeen opheffen.

BijmestMonitor