NH4+ (ammonium)

Ammonium (NH4+) wordt in de bodem snel opgenomen door bodemleven en vervolgens omgezet tot nitraat (NO3-). Het aandeel ammonium in de bodem is over het algemeen laag. Hogere gehaltes worden bijvoorbeeld gevonden na uitrijden van dierlijke mest, maar ook langzaam werkende meststoffen laten vaak hogere ammoniumgehaltes zien. Een gewas kan ammonium opnemen. Ammonium zou ook aan het kleihumuscomplex (CEC) kunnen gaan zitten, maar dit zal veelal niet gebeuren omdat het bodemleven het te snel omzet.