Silicium (Si) - bodem en gewas

Hoewel silicium in overvloed aanwezig is in de aardkorst, is er niet altijd voldoende beschikbaar voor opname door planten. De beschikbaarheid is vooral afhankelijk van de fysische eigenschappen van de bodem, zoals textuur en pH.

Voldoende silicium zorgt voor een stevigere plant die beter bestand is tegen droogte en ziekten. Bemesting met silicaten kan de beschikbaarheid van fosfor in de bodem verhogen. Gewassen met een hoge siliciumbehoefte zijn onder andere granen, maar ook andere gewassen kunnen positief worden beïnvloed door siliciumbemesting.

BijmestMonitor