Kobalt (Co) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van kobalt in de veehouderij en paard, en kobalt in de bodem en gewassen.

Kobalt in bodem en gewas

Kobalt is een sporenelement, en metaal, dat relatief weinig voorkomt in de aardkorst. Kobalt wordt gebruikt voor de synthese van vitamine B12 en wordt ook geassocieerd met droogtetolerantie in planten1.

Kobalt is met name belangrijk voor planten uit de vlinderbloemigenfamilie. Te hoge kobaltconcentraties in de bodem hebben een negatieve invloed op de plantengroei.

BijmestMonitor

1Roychoudhury, A., Chakraborty, S. Chapter 10: Cobalt and molybdenum: deficiency, toxicity, and nutritional role in plant growth and development. Plant Nutrition and Food Security in the Era of Climate Change. 2022, p. 255-270.