Afslibbaar

Lutum is het percentage klei van de grond (deeltjes kleiner dan 2 micrometer). Vroeger werd - als het over klei ging - gesproken over het percentage 'afslibbaar' van de grond.  Afslibbaar slaat op de kleideeltjes kleiner dan 16 micrometer. Het percentage lutum is dus altijd kleiner dan het percentage afslibbaar. Het begrip ‘afslibbaarheid’ van de grond wordt in de  bemestingsadvisering overigens niet meer gebruikt. Voor diegene die lutum wil omrekenen naar afslibaar, is dit de onderlinge verhouding: %Afslibbaar = %lutum + 0,3*%silt.

Lutum is van invloed op de bewerkbaarheid, de structuur en het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Redelijk vergelijkbaar met organische stof.
Lutum is onderdeel van het klei- humuscomplex dat negatief is geladen. Hierdoor houdt het de positief geladen voedingsstoffen (K, Mg, etc.) tijdelijk vast. Bij een hoog lutumgehalte is een hoger organische stofgehalte van belang om de bodem luchtiger te houden en daarmee verslemping te voorkomen.

Meer informatie >Textuurklassen