P-bodemvoorraad

De P-bodemvoorraad is een omrekening van het P-Al-getal naar de hoeveelheid fosfor in kg P/ha. De P-bodemvoorraad is de hoeveelheid fosfor die in principe nageleverd en daarmee beschikbaar kan komen voor het gewas. Het is een zogenaamde ‘keukenbepaling’. 

Het complete grondonderzoek BemestingsWijzer van Eurofins Agro geeft inzicht in de fosfaattoestand van de bodem.

BemestingsWijzer