Klei/bodemorganische koolstof ratio

De verhouding klei/bodemorganische koolstof is een indicator voor de structuurtoestand van de bodem.

Over het algemeen wordt de structuur beter met een lagere klei/ bodemorganische koolstofverhouding. Een verhouding van 8:1 wordt doorgaans als een goede structuur gezien, waar 13:1 minder gunstig is.

Soil Carbon Check