Klei

De kleifractie van de bodem wordt gevormd door deeltjes die kleiner zijn dan <2 μm.

Niet elk kleideeltje is hetzelfde; er zit veel verschil tussen eigenschappen van kleideeltjes. Soms is het adsorptieoppervlak groter of kleiner door de vorm van de kleideeltjes. Maar algemeen geldt: hoe kleiner een deeltje is, hoe groter het relatieve oppervlakte voor adsorptie. Dit betekent dat de kleideeltjes goed nutriënten kunnen vasthouden, zoals magnesium, kalium of calcium, en daarmee een goede basis voor een vruchtbare bodem zijn.

Klei (%)

Klei (%) is het percentage klei dat aanwezig is in de bodem. De aanwezigheid van klei beïnvloedt de bodemtextuur. Een hoger kleigehalte verhoogt het watervasthoudend vermogen en creëert kleinere poriën die gunstig zijn voor bepaalde micro-organismen zoals bacteriën en protozoa.

BemestingsWijzer

BodemlevenMonitor

Soil Carbon Check