Klei (%)

Klei (%) is het percentage klei dat aanwezig is in de bodem. De aanwezigheid van klei beïnvloedt de bodemtextuur. Een hoger kleigehalte verhoogt het watervasthoudend vermogen en creëert kleinere poriën die gunstig zijn voor bepaalde micro-organismen zoals bacteriën en protozoa.

BodemlevenMonitor