Waardplant

Een waardplant is een plant waarop een organisme of virus zich kan vermeerderen. De term waardplant wordt vaak gebruikt in combinatie met aaltjes.

Wanneer een plant en slechte waardplant is, zal er weinig vermeerdering plaats vinden. Een goede waardplant vermeerdert het organisme sterk. De waardplantgeschiktheid is afhankelijk van de mate van resistentie van een gewas.