Bodemorganische stof

Bodemorganische stof is de overkoepelende term voor alle (afgebroken) biomassa die in de bodem aanwezig is, afkomstig van micro-organismen, bodem- en plantmateriaal. Bodemorganische stof bestaat uit koolstof (C), zuurstof (O), waterstof (H), stikstof (N) en zwavel (S). Organische stof vervult vele belangrijke functies in de bodem en is daarom een van de meest belangrijke indicatoren van bodemgezondheid. Bodemorganische stof is de voedingsbron van al het bodemleven is daarom de drijvende kracht achter alle bodemfuncties.

Organische stof wordt aangevoerd in de vorm van gewasresten (bladeren, stengels en wortels), dierlijke mest, groenbemesters en compost. Bacteriën, schimmels en andere bodemorganismen breken dit plantmateriaal af tot er slechts onverteerbare residuen over zijn. Dit afbraakproces bestaat uit een aantal stappen en alle organismen van het voedselweb zijn hierbij betrokken. Afbraak van organische stof gebeurt eerst snel en vertraagt dan. Het kan tientallen jaren duren totdat vers organisch materiaal volledig is omgezet tot stabiel organisch materiaal.

Soil Carbon Check