Bodemanorganische koolstof

Bodemanorganische koolstof bevat koolstof in minerale vormen, zowel van het verweren van het het basismateriaal of een reactie met CO2 uit de atmosfeer.

Anorganische zouten die koolstof bevatten komen voor als carbonaten. De gassen koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxide (CO) worden ook geklassificeerd als anorganische koolstof.

Totaal koolstof

De totale hoeveelheid koolstof is een optelsom van bodemorganische koolstof en bodemanorganische koolstof.

Soil Carbon Check