Granulaat

Granulaat is een chemisch bestrijdingsmiddel tegen aaltjes. Granulaten doden aaltjes niet, maar verlammen de aaltjes tijdelijk. Na enkele weken herstellen de aaltjes zich en kunnen ze alsnog schade aanrichten. Het gewas kan hierdoor wel een voorsprong krijgen waardoor de schade wordt beperkt. Granulaten kunnen opbrengstverliezen verminderen en de vermeerdering van aaltjes beperken. Of het toepassen van granulaat rendabel is hangt af van de soort en hoeveelheid aaltjes en het gewas. Bij hoge besmettingen is enkel een volveldstoepassing rendabel.