NIRS

NIRS, of Near-InfraRed Spectroscopy, is een spectroscopische methode die gebruik maakt van het nabij-infrarode gebied van het elektromagnetische spectrum (van 800 - 2500 nm). Karl H. Norris ontwikkelde deze techniek in de jaren 60 om met name landbouwproducten te analyseren. Eurofins Agro gebruikt NIRS voor de analyse van ruwvoer, grondstoffen, grond en mestmonsters.

NIRS is een nuttige analysetechniek omdat verschillende moleculen in verschillende mate nabij-infrarood licht absorberen en reflecteren. Wanneer moleculen energie van nabij-infrarood licht absorberen, wordt deze energie omgezet in kinetische energie. Hierdoor bewegen de atomen in de moleculen sneller en buigen, strekken of roteren ze langs elkaar heen. Hoe meer licht wordt geabsorbeerd door moleculen, hoe minder licht er overblijft om te worden weerkaatst. Het nabij-infrarode deel van het lichtspectrum wordt voornamelijk geabsorbeerd door bindingen tussen waterstof, koolstof, zuurstof, stikstof en zwavel. Dergelijke chemische elementen komen voor in water en verbindingen zoals vetten, eiwitten en celwanden. Mineralen en sporenelementen zijn daarentegen niet zichtbaar in een NIR-spectrum, omdat ze dergelijke bindingen niet hebben.